Pytania i odpowiedzi

Czy wszystkie koszty usług rozwojowych są kwalifikowalne?

Jakie są rodzaje usług rozwojowych?

Rodzaje usług rozwojowych:

  1. usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte);
  2. usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych);
  3. usługa e-learningowa;
  4. inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin).

Co to są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących. Przez usługi rozwojowe rozumiemy m.in. szkolenia, szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching. Pod pojęciem rozwój należy również rozumieć zdobycie kwalifikacji tj. uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w czasie egzaminu lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Innymi słowy za usługę rozwojową można uznać również sam egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

Do kogo można się zwrócić z pytaniami w sprawie zasad udziału w projekcie?

Informacji o zasadach udziału w projekcie udziela Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. Informacje można uzyskać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez kontakt osobisty: – subregion elbląski: Ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14 – 400 Pasłęk, tel. 55 248 10 91/ 92/ 93 – subregion olsztyński: Ul. Wyszyńskiego 1/ A 107, 10-457 Olsztyn (budynek A, Cezal Bussines Center), tel. 727-022-531 – subregion ełcki: Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19 – 300 Ełk, tel. 727-022-531 E-mail: biuro@screp.pl

Na jakiej podstawie klasyfikuje się wielkość przedsiębiorstwa?

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się m.in. na stronie: http://www.parp.gov.pl/definicja-msp.

Skip to content