Dokumenty do pobrania

Dokumenty ogólne

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

Dokumenty zgłoszeniowe

 1. Formularz zgłoszeniowy – Wniosek o udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów usług rozwojowych. pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy – Wniosek o udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów usług rozwojowych. doc
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. pdf
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. doc
 5. Instrukcja dotycząca wypełnienia oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.pdf
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.pdf
 7. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.doc
 8. Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności.pdf
 9. Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności.doc
 10. Oświadczenie dotyczące COVID – 19.pdf
 11. Oświadczenie dotyczące COVID-19.doc
 12. Oświadczenie dotyczące korzystania z wsparcia na usługi rozwojowe.pdf
 13. Oświadczenie dotyczące korzystania z wsparcia na usługi rozwojowe.doc

Dokumenty dotyczące umowy wsparcia

Dokumenty rozliczeniowe

UWAGA!

Informacja dla przedsiębiorców i firm szkoleniowych/doradczych w zakresie realizacji usług w formie zdalnej obowiązująca od 31-07-2020r.

Informacja dla przedsiębiorców i firm szkoleniowych/doradczych w zakresie realizacji usług w formie zdalnej obowiązująca od 31-03-2020r.

Wzory dokumentów do realizacji usługi w formie zdalnej

Skip to content