Zmiana oprocentowania Pożyczki na start

Od 1 lipca 2020 r. ulega zmianie oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Warmińsko-Mazurskiego Funduszu NA START, które wynosić będzie 0,5%.

Skip to content